Jako profesjonalny i niezależny doradca FRANCZAK - Kancelaria Brokerska reprezentuje interesy klienta i współpracuje z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, co pozwala mu zaproponować szeroki wachlarz ubezpieczeń. Daje to możliwość przygotowania kompleksowej oferty ubezpieczeniowej dla klienta i pozwala mu wybrać zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość płaconej składki.

Tak więc Broker to specjalista z zakresu szeroko pojętych ubezpieczeń gospodarczych i osoba, która za czynności wykonywane w ramach umowy ponosi odpowiedzialność z mocy prawa. Stanowi to dodatkową gwarancję, że obsługa ubezpieczeniowa będzie wykonywana rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie klienta.

 

Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansów nr 1565/09

 

Kancelaria nasza w ramach obsługi ubezpieczeniowej zobowiązuje się do:

 

 • udzielania wyczerpujących informacji na temat proponowanych i zawieranych ubezpieczeń
 • przygotowania kompleksowej oferty ubezpieczeniowej i opracowanie programu optymalnego ubezpieczenia
 • doradztwa w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń i negocjowanie z ubezpieczycielem najkorzystniejszych warunków i składek ubezpieczeniowych
 • analizy i zarządzania ryzykiem ( risk management )
 • pomocy w przygotowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej
 • monitorowania zawartych ubezpieczeń
 • nadzoru lub aktywnej pomocy przy likwidacji szkód
 • wykonania obsługi ubezpieczeniowej BEZPŁATNIE

 

Klient w ramach współpracy deklaruje się do:

 • dostarczenia pełnej informacji koniecznej do opracowania oferty ubezpieczeniowej
 • informowania na piśmie ubezpieczyciela i kancelarii o zmianach mających wpływ na ewentualne zmiany dotyczące umów ubezpieczenia
 • udzielenia wyłączności i Pełnomocnictwa brokerowi na obsługę lokowanych ubezpieczeń.
 

Panel klientaSonda

Czy jesteś już naszym klientem?