Jako profesjonalny i niezależny doradca FRANCZAK - Kancelaria Brokerska reprezentuje interesy klienta i współpracuje z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, co pozwala mu zaproponować szeroki wachlarz ubezpieczeń. Daje to możliwo¶ć przygotowania kompleksowej oferty ubezpieczeniowej dla klienta i pozwala mu wybrać zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej oraz wysoko¶ć płaconej składki.

Tak więc Broker to specjalista z zakresu szeroko pojętych ubezpieczeń gospodarczych i osoba, która za czynno¶ci wykonywane w ramach umowy ponosi odpowiedzialno¶ć z mocy prawa. Stanowi to dodatkow± gwarancję, że obsługa ubezpieczeniowa będzie wykonywana rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie klienta.

 

Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansów nr 1565/09

 

Kancelaria nasza w ramach obsługi ubezpieczeniowej zobowi±zuje się do:

 

 • udzielania wyczerpuj±cych informacji na temat proponowanych i zawieranych ubezpieczeń
 • przygotowania kompleksowej oferty ubezpieczeniowej i opracowanie programu optymalnego ubezpieczenia
 • doradztwa w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń i negocjowanie z ubezpieczycielem najkorzystniejszych warunków i składek ubezpieczeniowych
 • analizy i zarz±dzania ryzykiem ( risk management )
 • pomocy w przygotowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej
 • monitorowania zawartych ubezpieczeń
 • nadzoru lub aktywnej pomocy przy likwidacji szkód
 • wykonania obsługi ubezpieczeniowej BEZPŁATNIE

 

Klient w ramach współpracy deklaruje się do:

 • dostarczenia pełnej informacji koniecznej do opracowania oferty ubezpieczeniowej
 • informowania na pi¶mie ubezpieczyciela i kancelarii o zmianach maj±cych wpływ na ewentualne zmiany dotycz±ce umów ubezpieczenia
 • udzielenia wył±czno¶ci i Pełnomocnictwa brokerowi na obsługę lokowanych ubezpieczeń.
 

Panel klientaSonda

Czy jeste¶ już naszym klientem?